OBLIGATIILE DETINATORILOR SAU UTILIZATORILOR DE COSURI DE FUM

Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne OMAI 163/ 2007 la art. 85 alin. 3 se mentioneaza:
“Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.”
In acelasi Ordin publicat pe site-ul M.A.I., la art. 82 (cu trimitere la articolul 63) lit. “d” se interzic urmatoarele:
“Depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora”.

La art. 63, alin. 1 din acelasi Ordin se face referire in art. 82 lit. d :
“Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de incalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specific e de aparare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor”.

Sanctiuni si contraventii reglementate de Hotararea de Guvern 537/ 2007:

Art. 2 lit. i:
“Neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora,se sanctioneaza cu amenda ce se incadreaza de la 500 de lei la 1000 de lei.”

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor:

Art. 45. – (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.
(3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.